Arbejdstid

 • arbejdstid

  Sti: /media/12314725/arbejdstidsaftale-egedal-kommune-og-laererkreds.pdf 10. april 2019

 • Arbejdstid

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/arbejdstid 12. december 2019

  Der er i april 2019 indgået en toårig arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Egedal Kommune.

 • Medlemskurset

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/oevrig-information/medlemskurset 2. marts 2020

  Egedal Lærerkreds afholder medlemskurser på Frederiksdal. Kurset afholdes den sidste fredag-lørdag i februar. Kurserne har tidligere været holdt hvert år, men der springes nu over hvert tredje år.

 • Enighed om en fælles forståelse af bilag 1.1 i den centrale overenskomst mellem Egedal Lærerkreds og Egedal kommune

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/nyheder/2015/april/enighed-om-en-faelles-forstaaelse-af-bilag-11-i-den-centrale-overenskomst-mellem-egedal-laererkreds-og-egedal-kommune 29. april 2015

  Der er den 28. april nåede Egedal Lærerkreds og Egedal kommune frem til en fælles forståelse af administrationsgrundlaget for skoleåret 2015-2016.

 • Nyhedsbrev september 2013

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/nyheder/2013/september/nyhedsbrev-september-2013-1 4. september 2013

  Medlemsbrev september 2013

 • Arbejdstidshjul

  Sti: http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15/15-punkter-om-arbejdstid_det-digitale-hjul 8. april 2015

 • Arbejdstidsaftalen

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/arbejdstid 6. maj 2019

 • Kommunale rammer

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/kommunale-rammer 27. juni 2019

  Her kan du læse forskellige kommunale rammer.

 • Sygdom

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/sygdom 12. december 2019

  Du skal melde dig syg til din daglige pædagogiske leder efter de lokale retningslinjer på afdelingen. Sygedage bliver registrerede, og kommer antallet af sygeperioder over 5, skal lederne indkalde til en såkaldt fraværsdialog. Der bliver ligeledes indkaldt til fraværsdialog, hvis antallet af sygedage på et år kommer over 10. Se link til højre.

Udvalgte emner