Løn

 • Løn DLF

  Sti: http://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune 6. september 2017

 • Løn

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/loen 24. august 2016

  Her finder du oplysninger om de lokale aftaler om løn, der er indgået. Det drejer sig om et fast Egedal tillæg. Garantiaftalen i Egedal vedrørende undervisningstillæg er afløst af en lignende for alle lærere. På de enkelte afdelinger findes desuden lokale aftaler om tillæg for enkelte funktioner. Se de lokale aftaler til højre. Du kan altid spørge din leder eller din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl.

 • Udtalelse

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/nyheder/2018/marts/udtalelse 19. marts 2018

  Egedal Lærerkreds sender udtalelse til Skoleudvalg og administration.

 • Barsel

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/barsel 12. december 2019

  Her kan du få et overblik over de væsentligste elementer omkring barsel.

 • Ferie

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/ferie 12. december 2019

  Her kan du finde oplysninger om ferie.

 • Lønstigning til børnehaveklasselederne

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/nyheder/2019/marts/loenstigning-til-boernehaveklasselederne 28. marts 2019

  Den første april er der lønforbedringer primært til børnehaveklasselederne

 • Tillæg

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/loen/tillaeg 8. januar 2020

  Man får Egedaltillæg, undervisningstillæg og tillæg for arbejde efter kl. 17 og i weekenden. Derudover findes der Indtil 1. oktober 2019 tillæg for enkelte funktioner på de lokale afdelinger. Se listen til højre. Efter 1. oktober 2019 er tillæggene ens på alle skoler. Se dem i forhåndsaftalen til højre.

 • Nyansat

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/nyansat 12. december 2019

  Herunder findes opmærksomhedspunkter for nyansatte. Brug din TR, hvis du er i tvivl.

 • Løntjek

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/november/loentjek-faar-du-den-rigtige-loen 19. november 2018

 • Pension

  Sti: http://xn--egedallrerkreds-3lb.dk/loen-og-arbejdstid/pension 12. december 2019

  Dine pensionsforhold afhænger af, om du er overenskomstansat eller tjenestemand. På nettet findes nogle værktøjer, du kan bruge, hvis du på en let måde vil have overblik over dine pensionsforhold. Se dem her til højre.

Udvalgte emner