Løn og arbejdstid Løn

Tillæg

Man får Egedaltillæg, undervisningstillæg og tillæg for arbejde efter kl. 17 og i weekenden. Derudover findes der tillæg for enkelte funktioner på de lokale afdelinger. Se listen til højre

Egedaltillæg er pr. 1. oktober 2018 for fuldtidsansatte.

For tjenestemandsansatte årligt 18317 kr.

For overenskomstansatte årligt 18730 kr.

Det garanterede undervisertillæg er pr. 1. oktober 2018 for fuldtidsansatte.

For tjenestemandsansatte årligt 7575 kr.

For overenskomstansatte årligt 17904 kr.

For tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere

årligt 10884 kr.

For overenskomstansatte børnehaveklasseledere

årligt 21210 kr.

 

For tjeneste efter kl. 17 betales ulempegodtgørelse på 25% af nettotimelønnen pr. time. Nettotimelønnen er løn uden pension og typisk den timeløn, der er angivet på lønsedlen.

For tjeneste i weekenden fra kl. 00 lørdag til søndag kl. 24 ydes ulempegodtgørelse på 25% og afspadsering af samme varighed + 50% eller normal timeløn + 50 %