Løn og arbejdstid Løn

Tillæg

Man får Egedaltillæg, undervisningstillæg og tillæg for arbejde efter kl. 17 og i weekenden. Derudover findes der Indtil 1. oktober 2019 tillæg for enkelte funktioner på de lokale afdelinger. Se listen til højre. Efter 1. oktober 2019 er tillæggene ens på alle skoler. Se dem i forhåndsaftalen til højre.

Egedaltillæg er pr. 1. januar 2020 for fuldtidsansatte.

For tjenestemandsansatte årligt 20197 kr.

For overenskomstansatte årligt 20621 kr.

Det garanterede undervisertillæg er pr. 1. oktober 2019 for fuldtidsansatte.

For tjenestemandsansatte lærere årligt 7768 kr.

For overenskomstansatte lærere årligt 18361 kr.

For tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere

årligt 11158 kr.

For overenskomstansatte børnehaveklasseledere

årligt 21751 kr.

 

For tjeneste efter kl. 17 betales ulempegodtgørelse på 25% af nettotimelønnen pr. time. Nettotimelønnen er løn uden pension og typisk den timeløn, der er angivet på lønsedlen.

For tjeneste i weekenden fra kl. 00 lørdag til søndag kl. 24 ydes ulempegodtgørelse på 25% og afspadsering af samme varighed + 50% eller normal timeløn + 50 % 

Læs om Egedaltillæg og funktionstillæg her

 

Forhåndsaftale gældende fra 1.oktober 2019

Forhåndsaftale om lokalløn