Lønstigning til børnehaveklasselederne

Den første april er der lønforbedringer primært til børnehaveklasselederne

Forbedringerne er:
Alle:
Fritvalgstillægget stiger fra 0,64 % til 0,83 %. 
Som hidtil er udgangspunktet, at fritvalgstillægget er et løntillæg, men den enkelte kan vælge at bruge fritvalgstillægget til en forhøjelse af pensionsprocenten. Valg og omvalg mellem løn og pension skal ske inden 1. oktober med virkning pr. efterfølgende 1. januar.

Børnehaveklasseledere på grundløn:
12-års-trinnet stiger fra løntrin 33 + 7.000 kr. (årligt i 31.3.2000-niveau) til løntrin 37.

Børnehaveklasseledere på personlig ordning:
Undervisertillægget stiger fra 7.900 kr. til 15.400 kr. (begge beløb årligt i 31.3.2000-niveau).