Alle børn har ret til den rette undervisning

Under denne overskrift lancerede vi i 2012 en kampagne for alle børns ret til at modtage den undervisning, som sikrer barnets optimale faglige og sociale udvikling.

Kampagnen havde som formål at få sat fokus på inklusionen i Egedal Kommune.

Med skiftende intensitet har inklusionsdebatten haft en fremtrædende plads i de lokale medier.

Muligheden for at tilbyde alle eleverne den rette undervisning i forhold til de ressourcer, som er til rådighed, er fortsat en udfordring.