Skolestruktur

Der har siden kommunesammenlægningen verseret en debat om skolestrukturen i Egedal Kommune. Efter flere forsøg blev de oprindeligt 12 skoler nedlagt og genopstod som 4 store skoler med lokale afdelinger.

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. august 2013 blev forslaget om at ændre skolestrukturen vedtaget. Forslaget indebærer, at der fremover findes 4 skoler i Egedal kommune. Der foregår undervisning på alle de nuværende skolematrikler.

Find skolerne her