Vedtægter for Egedal Lærerkreds
MED aftalen

Læs om Egedaltillæg og funktionstillæg her

 

Forhåndsaftale gældende fra 1.oktober 2019

Forhåndsaftale om lokalløn

 

 

 

Kørsel og lignende
DLF pjece om vold og trusler

DLF pjece vedrørende vold og trusler