Arbejdstid

Der er i april 2019 indgået en toårig arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Egedal Kommune.

Læs aftalen her