Faglig klub

Her kan du læse om Faglig klub, som er det forum, hvor du mest direkte kan få inflydelse på kredsens politik.

På hver skole er der en faglig klub for lærere og børnehaveklasseledere, hvor medlemmerne kan drøfte faglige, pædagogiske og kollegiale problemstillinger.
Der kan på den enkelte skole være tilføjelser til forretningsordenen. Tilføjelserne skal godkendes af Kredsstyrelsen.

Til højre kan du læse forretningsordenen for faglig klub.

Link til forretningsorden Faglig klub

Læs her