Løn og arbejdstid

Nyansat

Herunder findes opmærksomhedspunkter for nyansatte. Brug din TR, hvis du er i tvivl.

Der er meget at holde styr på, når man får en ny stilling, og de mere formelle forhold er måske ikke det første, man bruger energien på. Men de er vigtige. Herunder er i meget kort form beskrevet nogle af de vigtigste ting at være opmærksom på. Det er vigtigt, at disse forhold er I orden fra starten - det kan spare dig for besvær og problemer senere. Vi har også erfaring for, at der kan være både penge og sikkerhed i ansættelsen på spil.
Brug din TR, hvis du er I tvivl eller har brug for hjælp!

Ansættelsessamtalen

I løbet af ansættelsessamtalen er det en god idé at få svar på de spørgsmål, der ikke er belyst i stillingsopslaget eller i de indledende samtaler, for eksempel: - er stillingen tidsbegrænset (udløber på en bestemt dato)? - er stillingen på fuld tid? - hvilken pensionsordning (kun relevant hvis tjenestemandspension er en mulighed)

Ansættelsesbrevet

Ansættelsesbrevet er et vigtigt dokument. Du skal have ansættelsesbrevet hurtigst muligt efter det mundtlige tilsagn om ansættelse. Ansættelsesbrevet beskriver de vigtigste forhold i ansættelsen. Se efter, at du ikke er stillet anderledes, end det der fremgik af ansættelsessamtalen. Hvis du er i tvivl eller mener der er fejl: Kontakt din TR. Det samme gælder, hvis du ikke har fået ansættelsesbrevet, når du tiltræder stillingen!

Ferie

Ferieforholdene giver ofte problemer i de første ansættelsesår. Der skal være orden på evt. medbragt ferie, feriedagpenge osv. De færreste kan selv overskue disse forhold. Problemerne er som regel lette at løse, hvis de indgår fra starten - men kan være svære eller måske umulige at løse senere.
Hvis du er i tvivl eller mener der er fejl: Kontakt din TR.

Opgaveoversigten

Dette dokument beskriver, hvilke opgaver du skal løse i løbet af skoleåret. Dokumentet udformes i dialog med skolelederen. Det er vigtigt, at det er tydeligt beskrevet hvilke arbejdsopgaver, man forventer, du skal løse ud over undervisningen.
Spørg din TR, når du er i tvivl.

Lønsedlen

Lønsedlen fortæller dig, hvordan din løn er sammensat, om skattetræk, udbetalingstidspunkt mm.
Der kan være andre temaer og spørgsmål - spørg din TR!