Deltid

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker deltidsansættelse.

Vejledning til lærere og børnehaveklasseledere som ønsker nedsat tid.

 

Nedenstående anbefaler vi, at man får skriftliggjort, så der er klarhed over rammerne for deltidsbeskæftigelsen

Vi anbefaler også, at man laver aftalen i så god tid som muligt, inden deltiden starter.

Når man søger om nedsat tid, skal man være sikker på, at man søger for et skoleår ad gangen. Søger man om permanent nedsat tid, så har man ikke ret til at komme på fuld tid igen. Til gengæld kan man ikke blive presset op på fuld tid.

Vi vil anbefale, at man overvejer, hvor mange timer man ønsker at undervise om ugen, og at man får en dialog med lederen om, hvor meget andet arbejde de påtænker, at man skal lave og så bruger det som udgangspunkt for en drøftelse af, hvilken beskæftigelsesgrad man ender med at have.

Det er også en god ide, at man får aftalt, om man har en arbejdsuge, som er mindre end 5 dage, eller om man ønsker at sprede deltiden på alle fem ugentlige arbejdsdage.

Aftaler man en 4 dages arbejdsuge, så er det vigtigt, at den sidste dag bliver beskrevet som en dag, hvor man ikke har tjenestetid. Det vil nemlig betyde, at man ikke er ansat på skolen, og at skolen som udgangspunkt ikke kan kalde dig ind på arbejde. Gør lederen det alligevel, så få aftalt nogle rammer for, hvordan den tid bliver afregnet. F.eks. som en øget beskæftigelsesgrad, eller som en modregning i de arbejdstimer der ligger på de fire andre dage.

I den forbindelse er det en god ide at vide, at reglerne for afholdelse af 6. ferieuge ikke er anderledes for deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte.

Det vil sige, at man kan holde de 5 dage samlet eller som enkelt dage.  

Når man er på deltid, skal man huske på, at man ikke kan få overtidsbetaling, altså 50 % oven i den tid man bruger på en opgave, før man overskrider den arbejdstid, som en fuldtidsmedarbejder har. Hos os er det 1680 timer.

Til sidst vil vi stærkt anbefale, at man tager sin TR med til mødet. Det giver en større sikkerhed for, at alle aftaler er ordentligt beskrevet.