Egedal Lærerkreds i medierne

Egedal Lærerkreds er meget bevidst om mediernes rolle i forbindelse med anerkendelsen af lærernes arbejdsindsats og forståelsen for vilkårene i den danske folkeskole for elever og lærere.

Vi prøver at fremme vore synspunkter primært gennem lokalavisen og Frederiksborg Amtsavis. Nogle gange på eget initiativ. Andre gange på baggrund af henvendelser fra medierne. Vi har således det seneste år optrådt i forskellige sammenhænge på TV Lorry på baggrund af journalisternes henvendelser. Nedenunder finder du links til Egedal Lærerkreds' optræden i medierne eller artikler, der vedrører skolerne i kommunen.

Læserbrev om rekruttering

Læserbrev fra skolebestyrelserne vedrørende fusion

Omtale af procesplan i Frederiksborg Amtsavis

Procesplan for overflytning af elever og lærere fra Toftehøjskolen og Hampelandskolen.

Budgetforlig, der idebærer lukning af afdelinger i Smørum og Ølstykke

Artikel I Folkeskolen i forbindelse med skulder ved skulderarrangementet

Artikel i Frederiksborg Amtsavis om OK18 situationen

Omtale af de aflyste klassesammenlægninger i Frederiksborg Amtsavis

Børne- og skoleudvalget går ikke videre med klassesammenlægninger

 Effektiviseringsforslagene fremlagt

Stort fremmøde til vælgermødet Arrangeret af Egedal Lærerkreds og skolebestyrelserne. Lokalavisen

Vælgermødet i Frederiksborg Amtsavis

http://egedal.lokalavisen.dk/flugten-fra-laerervaerelset-er-stoppet-/20170620/artikler/706209497/1210

http://www.egedalkommune.dk/nyheder/2017/april/nye-rammer-for-laererne-i-egedal

http://egedal.lokalavisen.dk/undersoegelse-inklusion-har-svaere-kaar-i-egedal-/20170314/artikler/703149200/1017

http://sn.dk/Debat-Egedal/Skolerne-har-brug-for-ro-og-forudsigelighed/artikel/599376

Egedal Lærerkreds deltog sammen de øvrige faglige organisationer i aktion imod omprioriteringsbidraget.

Kommentar til åbent brev fra Det Radikale Venstre

Artikel affødt af generalforsamlingens udtalelse om rekruttering 

Læserbrevsreaktion på Karsten Søndergaards indlæg

Kommentar til Åbent brev fra generalforsamlingen marts 2016 fra Karsten Søndergaard

Lederstilling genopslås. Omtale i lokalavisen

Lærerne i Egedal skifter job. Omtale i Frederiksborg Amtsavis

Lærene i Egedal skifter job. Omtale i Lorry

Budgetforlig. Skolenedlæggelser og klasseoptimering taget af bordet

Læserbrev, der udtrykker bekymring for manglende ressourcer i forbindelse med den indgåede lokalaftale

Prisvinder omtalt i lokalavisen

Artikel i lokalavisen om ressourserne i forbindelse med aftalen

Artikel i lokalavisen om indgåelsen af aftalen den 28. april

Artikel i Folkeskolen om den nyindgåede aftale den 28. april om administrationsgrundlaget

Artikel i lokalavisen om rekrutteringsproblematikken i Egedal

Ond spiral: Vikarbehov spænder ben for inklusionen (folkeskolen.dk)

 

 


Artikler og kommentarer til inklusion