Medlemsadministration

Kontingentopkrævning foretages centralt af Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K

Hvis du skifter skole, fraktion eller andet skal du give besked til DLF.

Det foregår via MIN SIDE. Se link til højre

Kontingentnedsættelse.

Hvis du er på barsel eller er arbejdsløs, er der mulighed for at søge om kontingentnedsættelse. Læs mere på link til højre.

Link til DLF

Find oplysning om nedsættelse af kontingent her.