Struktur

I Egedal Lærerkreds har vi en TR-kredsstyrelse.

Det er Kredsstyrelsen i Egedal Lærerkreds, der sætter dagsordenen for arbejdet i kredsen. Kredsstyrelsen består af alle tillidsrepræsentanterne fra de 12 afdelinger i kredsen samt af en tillidsrepræsentant fra PPR.
Derudover består Kredsstyrelsen af de 4 medlemmer fra FU.